دعوت به همکاری

از اینکه نشرِ بی‌تا را برایِ همکاری انتخاب کرده‌اید سپاسگزاریم.
لطفاً در هر یک از شاخه‌هایِ «تألیف»، «ترجمه»، «ویرایش»، «نمونه‌خوانی»، «صفحه‌آرایی»، «طراحیِ جلد» و «بازاریابی» مایل به همکاری بودید رزومه و نمونه‌کارهایِ خود را به آدرسِ [email protected] ارسال نمایید. ایمیلِ شما ظرفِ مدتِ یک هفته بررسی و نتیجه‌یِ آن اعلام می‌شود. برایِ چاپِ کتاب به صفحه‌یِ پذیرشِ اثر مراجعه نمایید.
لطفا در عنوانِ ایمیل زمینه‌یِ همکاری را بیان فرمایید.