گفتار صادق (سی منبر پژوهشی)

۴۰۰,۰۰۰ ریال

نویسنده: دکتر محمد صادق درگاهی
طراح جلد: احمد آقا قلی زاده
صفحه آرا: فاطمه بابایی
قطع: رقعی
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000 نسخه
سال چاپ: 1400
قیمت: 40000 تومان
شابک : 4-4-97161-622-978

درباره کتاب

نویسنده: دکتر محمد صادق درگاهی
طراح جلد: احمد آقا قلی زاده
صفحه آرا: فاطمه بابایی
قطع: رقعی
تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه
نوبت چاپ: اول
شمارگان: 1000 نسخه
سال چاپ: 1400
قیمت: 40000 تومان
شابک : 4-4-97161-622-978