گلستان مدیریت

۹۸۰,۰۰۰ ریال

درباره کتاب

توجه: طبق توافقِ میان انتشارات نخبه‌سازان و نشر بی‌تا، از این پس حق چاپ و فروش کتاب «گلستان مدیریت» در اختیار نشر بی‌تا خواهد بود.